Terms of trade

Vi opfordrer dig til at læse disse handelsbetingelser, inden du køber en vare hos os.

Bemærk, at www.myowncar.eu’s annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før www.myowncar.eu har accepteret din bestilling af varer. Dette sker, når du har modtaget en ordrebekræftelse.

Når du har bestilt en vare, modtager du først en bestillingsbekræftelse pr. e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt og til hvilken pris.

Såfremt www.myowncar.eu herefter accepterer din bestilling, modtager du en ordrebekræftelse pr. e-mail.

Hvis vi ikke er i stand til at levere en vare til dig fx på grund af udsolgte varer, giver vi dig besked herom på den e-mailadresse, du har oplyst.

Pris

Prisen for en vare er den pris uden fragt der fremgår af www.myowncar.eu på det tidspunkt, hvor du gennemfører købet af varen. Du ser prisen uden fragt. Alle priser er i danske kroner og er inkl. moms. Du betaler for levering i Danmark og til udlandet.

Betaling

Du kan betale for en vare med følgende betalingskort: Dankort – VISA – Master Card. Du kan også betale via Netbank eller via Paypal. Du kan ikke betale på andre måder. Vi trækker dig først for betalingen for en vare, når vi har afsendt varen til dig.

Alle betalinger håndteres med en betalings-gateway fra Bambora, der krypterer dine betalingskortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) for at undgå, at oplysningerne kommer i uvedkommendes hænder. Dette er en sikker betalingsløsning. Vi registrerer ikke dine betalingskortoplysninger.

Levering

De varer, du køber, bliver leveret til den forsendelsesadresse, du har oplyst, af DPD inden for 5-7 arbejdsdage efter, at vi har sendt dig vores ordrebekræftelse.

Reklamationsret

Vi bestræber os på kun at levere fejlfrie varer til dig. Skulle det på trods heraf ske, at vi kommer til at sende dig en vare med fejl, så har du ret til at reklamere over fejlen. I forbindelse med konstateringen af om varen er behæftet med en fejl, finder købelovens mangelsregler anvendelse.

Du har 24 måneders reklamationsret, men du skal huske, at du altid skal sende os din reklamation inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Reklamationsretten bortfalder, såfremt en fejl eller mangel skyldes forkert brug eller andre forhold, som vi ikke er ansvarlige for. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger vores varer på www.myowncar.eu under menupunktet MONTERING.

Fortrydelsesret

Når du handler på www.myowncar.eu har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret i forbindelse med køb af en vare, skal du utvetydigt meddele det til My Own Car ApS, senest 14 dage efter du har modtaget varen. Til brug for denne meddelelse skal du udfylde standardfortrydelsesformularen, og sende den til info@myowncar.eu Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Du skal herefter returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten – Se afsnittet om Returnering og refusion.

Returnering og refusion 

Ønsker du at returnere en vare til os, fordi der er fejl ved varen eller fordi du har fortrudt dit køb, skal du sende den til følgende adresse:

My Own Car ApS
Jægergårdsgade 158B

DK – 8000 Aarhus C

Denmark

Tlf.: +45 42 49 93 31

Mærket: [ordre nummeret]

Varerne skal returneres til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten – se afsnittet om Fortrydelsesret.

Du skal selv betale fragtomkostningerne ved returneringen.

Hvis du vil benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at 1) varen bedes returneret i forsvarlig indpakning (vi foretrækker at få varen retur i dens originale emballage), 2) faktura eller følgeseddel for varen bedes returneret sammen med varen, og 3) oplysning om bankkonto, som dit tilgodehavende skal overføres til, bedes medsendt.

Hvis du udnytter din fortrydelsesret, jf. afsnittet om fortrydelsesret, refunderer vi den pris, du har betalt for varen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. My Own Car ApS forbeholder sig dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, til vi modtager varen eller dokumentation for, at varen er sendt retur, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du hæfter dog for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved varens køb, medmindre der udtrykkeligt aftales noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Personoplysninger

Vi behandler alle oplysninger, som vi registrerer om dig, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler.

Som kunde har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af oplysninger om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondatareglerne.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies

Du kan læse om vores brug af cookies her myowncar.eu/cookies-myowncar/.

Ændring

Vi forbeholder os ret til at ændre disse købsbetingelser og prisen på en vare uden forudgående varsel. De købsbetingelser og priser, der til enhver tid gælder, finder du på www.myowncar.eu

Lovvalg og værneting

Dit køb af varer hos os er i alle henseender undergivet dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som vi ikke kan afgøre i mindelighed, afgøres af de ordinære danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Kontaktinformation

Har du spørgsmål til disse købsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på info@myowncar.eu

eller

My Own Car ApS
Jægergårdsgade 158B
DK – 8000 Aarhus C

Denmark

Tlf.: +45 42 49 93 31